Poszczególne działania w zakresie realizowanego projektu
"SENIOR NA CZASIE"
Terminy realizacji poszczególnych działań
Rekrutacja. 02.11.2012 - 20.11.2012 r.
Warsztaty integrująco - motywujące (warsztaty wyjazdowe). 10.12.1012r - 14.12.1012 r.
Warsztaty integrująco - motywujące (warsztaty stacjonarne) spotkania raz w miesiącu w siedzibie KSON.
Grupa I godz. 9.30 - 14.30.
Grupa II godz. 14.30 - 19.30.
 • 22 luty 2013r,
 • 22 marzec 2013r,
 • 19 kwiecień 2013r,
 • 17 maj 2013r,
Warsztaty kształtowania kompetencji z zakresu posługiwania się nowoczesnymi technologiami:
 • - szkolenie komputerowe 40 godz/m-c,
 • - warsztaty pisarskie 10 godz/m-c,
 • - wyjścia edukacyjne (biblioteki, muzea) raz w miesiącu,
Grupa I
 • 06 kwiecień 2013r godz. 13.00
 • 09 kwiecień 2013r godz. 14:00
 • 13 kwiecień 2013r godz. 8:00
 • 16 kwiecień 2013r godz. 14:00
 • 20 kwiecień 2013r godz. 13:00
 • 23 kwiecień 2013r godz. 14:00
 • 27 kwiecień 2013r godz. 8:00
 • 30 kwiecień 2013r godz. 14:00

 • 07 maj 2013r godz. 14.00
 • 11 maj 2013r godz. 13:00
 • 14 maj 2013r godz. 14:00
 • 16 maj 2013r godz. 14:00
 • 18 maj 2013r godz. 8:00
 • 21 maj 2013r godz. 14:00
 • 25 maj 2013r godz. 13:00
 • 28 maj 2013r godz. 14:00
Grupa II
 • 03 kwiecień 2013r godz. 14.00
 • 06 kwiecień 2013r godz. 8:00
 • 10 kwiecień 2013r godz. 14:00
 • 13 kwiecień 2013r godz. 13:00
 • 17 kwiecień 2013r godz. 14:00
 • 20 kwiecień 2013r godz. 8:00
 • 24 kwiecień 2013r godz. 14:00
 • 27 kwiecień 2013r godz. 13:00

 • 08 maj 2013r godz. 14.00
 • 11 maj 2013r godz. 8:00
 • 15 maj 2013r godz. 14:00
 • 18 maj 2013r godz. 13:00
 • 22 maj 2013r godz. 14:00
 • 24 maj 2013r godz. 14:00
 • 25 maj 2013r godz. 8:00
 • 29 maj 2013r godz. 14:00
Dwudniowa wycieczka do Warszawy, 28 - 29 czerwiec 2013r,
28 czerwiec 2013r zwiedzanie Centrum "Kopernik",
29 czerwiec 2013r zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego,

SENIOR NA CZASIE - kształtowanie kompetencji z zakresu umiejętnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami u osób 60+.

W dniach 28 czerwiec 2013 r., 29 czerwiec 2013 r. - Wyjazd do Warszawy:

Plan wycieczki:

 • 1. Wyjazd 28 czerwiec 2013 r., autokar będzie odbierał Uczestników w nastepujących miejscach:
  • Sobieszów, przystanek pętla, godz. 1.00 rano,
  • Cieplice, przystanek przy Koronie, godz. 1.15,
  • Jelenia Góra, przy KSON, godz. 1.30,
  • Zabobrze, na przeciw Renault, godz. 1.40,
  • Zabobrze, przystanek PKS za Kauflandem, godz. 1.45,
 • 2. 28 czerwiec 2013 r. godz. 11.20 zwiedzanie Centrum "Kopernik",
 • 3. 28 czerwiec 2013r. obiad w Centrum, godz. 15.00,
 • 4. 28 czerwiec 2013 r. kolacja Hotel Logos, godz. 19.30,
 • 5. 29 czerwiec 2013 r. śniadanie Hotel Logos, godz. 8.00,
 • 6. 29 czerwiec 2013 r. zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, godz. 10.00,
 • 7. 29 czerwiec 2013 r. obiad w restaracji "Szynk Warszawski", godz. 14.30 - 15.00,
 • 8. 29 czerwiec 2013 r. wyjazd z Warszawy, godz. 16.00,

WIĘCEJ INFORMACJI POD BEZPŁATNYM NUMEREM INFOLINII: 800 700 025 oraz w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Osiedle Robotnicze 47a lub na stronie internetowej www.kson.pl

SENIOR NA CZASIE - kształtowanie kompetencji z zakresu umiejętnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami u osób 60+. II edycja.

Warsztaty integrująco - motywujące:

I etap - warsztaty wyjazdowe (w celu wzmocnienia procesów integracyjnych).

 

Planowana tematyka zajęć:

 • dzień pierwszy - "Razem można więcej, czyli o byciu w grupie, jedności i indywidualności",
 • dzień drugi - "Odwaga tkwi w asertywności",
 • dzień trzeci - "Bądź zmowywowany",
 • dzień czwarty - "Buduj swój wizerunek i planuj mądrze",
 • dzień piąty - "Potrafię zarazić swoją pasją".

Trzy grupy dziesięcioosobowe wyjeżdżają równocześnie, ale warsztaty prowadzone są w trzech grupach.
Zapewniamy wyżywienie, nocleg, dojazd oraz wykwalifikowaną kadrę psychologów - trenerów.

„SENIOR NA CZASIE – kształtowanie kompetencji z zakresu umiejętnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami u osób 60+. II edycja ”

§1 Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. „SENIOR NA CZASIE – kształtowanie kompetencji z zakresu umiejętnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami u osób 60+” – II edycja, realizowanym przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Osiedle Robotnicze 47a, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

2. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

3. Udział w projekcie jest płatny. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł (sto złotych) – jednorazowo w terminie do 24 lipca 2013 r. lub w dwóch ratach w terminach I rata do 24 lipca 2013 r., II rata do 15 sierpnia 2013 r.

4. Projekt realizowany jest w terminie od 01 lipiec 2013 r. do 31 grudzień 2013 r.

5. Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

 • - Warsztaty integrująco-motywujące (wyjazdowe 40 godz., stacjonarne 25 godzin)
 • - Warsztaty kształtowania kompetencji z zakresu posługiwania się nowoczesnymi technologiami (128 godzin)
 • - Warsztaty twórczego pisania (16 godzin)
 • - Wyjścia edukacyjne (co najmniej 1 wyjście/m-c)
 • - Wycieczkę edukacyjno-integracyjną

6. Regulamin określa:

 • - warunki uczestnictwa w projekcie,
 • - zasady rekrutacji,
 • - zasady organizacyjne,
 • - zasady uczestnictwa w projekcie,
 • - zasady monitoringu uczestników warsztatów,
 • - zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

7. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji koordynatora projektu.