senior finanseKarkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza wszystkich zainteresowanych Seniorów na spotkanie tematyczne:

„Oswajamy finanse” cykl spotkań podczas, których zaproszeni pracownicy banków w sposób przystępny i zrozumiały przedstawią możliwości związane z zakładaniem i obsługą kont bankowych, kart płatniczych, lokat i kredytów.
Spotkanie odbędzie się 23.01 w godzinach od 11.00 – 13.00
„Oswajamy nasz budżet” cykl spotkań doradczych dotyczących prawidłowego planowania budżetu domowego.
Spotkanie odbędzie się 30.01 w godzinach od 11.00 – 13.00

Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów zainteresowanych bezpiecznym korzystaniem z instrumentów finansowych oferowanych przez banki. Spotkania odbędą się w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, ul. Os. Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra