Fundusze unijne umożliwiają nam ciekawe możliwości poznawania dobrych rozwiązań oraz zdobywania nowych zagranicznych doświadczeń. Finansowane ze środków UE wymiany, staże i praktyki zawodowe, wizyty studyjne i tematyczne, seminaria, warsztaty, konferencje to doskonałe sposoby na to, aby poznawać jak działają inni, czym dysponują, jakimi pracują metodami, jakie realizują projekty, jakie efekty przynosi ich praca - co robią inaczej, a co działa zupełnie podobnie.

Miałam okazję zupełnie niedawno uczestniczyć w wizycie studyjnej w Hiszpanii, która została w ramach działania systemowego „Damy radę – program aktywizacji zawodowej w Katowicach” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. Celem naszego wyjazdu do Hiszpanii (konkretnie regionu Galizii, miast: Pedrón, La Coruña oraz Santiago de Compostela) była wymiana doświadczeń oraz poznanie tamtejszych działań związanych z aktywizacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Program naszej wizyty do Hiszpanii został opracowany bardzo starannie i dlatego umożliwił nam odwiedzenie wielu interesujących nas miejsc. Przede wszystkim zapoznaliśmy się z działalnością goszczącej nas Fundacji Paideia oraz współpracujących z nią podmiotów, odwiedziliśmy między innymi dzienny dom opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, stowarzyszenie działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz miejsca aktywizujące zawodowo osoby niepełnosprawne: pracownię graficzną oraz pola, szklarnie i ogrody.

Podczas naszego pobytu w Hiszpanii mieliśmy okazję dokładnie poznać sposoby i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi wykorzystywane przez hiszpańskie organizacje, zobaczyć pomieszczenia oraz wyposażenie jakimi dysponują hiszpańscy terapeuci, a także uzupełnić tę wiedzę w bezpośrednim kontakcie.

Co ciekawe wsparcie systemowe, którym w Hiszpanii objęte są osoby niepełnosprawne jest bardzo zbliżone do pomocy oferowanej tej grupie w Polsce, dlatego też możliwe będzie wprowadzenie tam sprawdzonych, a poznanych przez nas podczas wizyty rozwiązań i drobnych modyfikacji w naszych ośrodkach.

Niektóre działania są bardzo zbliżone do tych funkcjonujących w Polsce. Po zakończeniu procesu edukacji osoba z niepełnosprawnością w Hiszpanii może rozpocząć aktywność zawodową lub otrzymać wsparcie w ośrodku będącym odpowiednikiem naszych Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których obok rehabilitacji psychologicznej i pedagogicznej prowadzone są także działania zawodowe, my akurat oglądaliśmy ośrodek, w którym osoby niepełnosprawne skręcały drobne elementy metalowe wykorzystywane dalej w produkcji lamp.

W Hiszpanii również koszty pracy pracowników niepełnosprawnych są refundowane ze środków publicznych. Tam również funkcjonuje otwarty rynek pracy, na którym tworzone są miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych oraz odpowiednik naszego chronionego rynku pracy, gdzie znajdują zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością – to głównie zakłady działające w obszarze ekonomii społecznej.

Mieliśmy okazję osobiście odwiedzić, kilka miejsc zatrudniających niepełnosprawnych pracowników. Podmioty te podobnie jak w Polsce wykonują usługi drukarskie i poligraficzne, a także prowadzą gospodarstwa ogrodnicze oraz plantacje roślinne. W ramach projektów finansowanych ze środków unijnych w Hiszpanii podejmuje się również działania wprowadzające pracowników niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy. Widzieliśmy stanowiska dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zorganizowane w hipermarketach czy na stacjach benzynowych.

Hiszpanie podobnie jak my borykają się z problemem wprowadzania osób z niepełnosprawnością intelektualną na rynek pracy. Przeróżne projekty aktywizują i przygotowują chętnych do pracy, natomiast ze znalezieniem pracy dla niepełnosprawnych jest kłopot. Jak więc się okazuje, nie tylko w naszym kraju zatrudnianie osób niepełnosprawnych stanowi wyzwanie dla pracodawców, ale i w innych częściach Europy jest to jeszcze sprawa wymagająca pracy i właściwej promocji. I choć pod wieloma niewątpliwymi względami hiszpańska Galizia różni się od Górnego Śląska, to w rzeczywistości niektóre problemy są bardzo podobne.

Joanna Zarzycka