Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Społeczna organizacja zajmująca się ochroną i pomocą inwalidom Stowarzyszenie „Otwarte serca” rozpoczęła swoją działalność 13 kwietnia 2003 roku , rejestrację państwową przeszła 23 stycznia 2004 roku , a w maju 2013 została zarejestrowana w Komisji Europejskiej. Swoją działalnością stowarzyszenie obejmuje miasto Winnicę i województwo winnickie (Ukraina).

Stowarzyszenie działa zgodnie ze Statutem. Najwyższym organem kierowniczym Stowarzyszenia jest walne zebranie członków Stowarzyszenia , które odbywa się raz na trzy lata . W okresie między zebraniami pracą kieruje Rada Stowarzyszenia na czele z przewodniczącym , w liczbie siedmiu osób. Za działalność finansową odpowiada główny księgowy , kontrolę finansową przeprowadza komisja rewizyjna.

Misją organizacji jest pomoc w opracowywaniu i wprowadzaniu w życie nowoczesnego podejścia do socjalnej opieki nad dziećmi i młodzieżą z dziecięcym porażeniem mózgowym, wadami osobowości, syndromem Downa , autyzmem , epilepsją , schorzeniami psychicznymi, obrona praw, reprezentowanie prawnych , socjalnych ,ekonomicznych , twórczych , życiowych i wszelkich pozostałych interesów inwalidów, ich rodzin i specjalistów, którzy służą pomocą tej grupie społecznej.

Stowarzyszenie prowadzi działalność programową. Aktualnie są to następujące programy: zajęcia dla młodzieży z najcięższymi formami inwalidztwa „Warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych”, pomoc prawna dla inwalidów i członków ich rodzin udzielana w formie porad i konsultacji przez służby informacyjno - konsultacyjne „IKS” , dzienna opieka nad ludźmi z upośledzeniem umysłowym, informacyjno - edukacyjny program „Nauczanie inkluzywne-równe możliwości”, „Sprzyjanie polepszeniu warunków życia w domach opieki”, seminarium edukacyjne „Obóz aktywnej rehabilitacji dla opiekunów i ludzi z inwalidztwem”.Stowarzyszenie corocznie organizuje zajęcia z aktywnego wypoczynku letniego dla rodzin, przy organizacji działa jazz-band „Horyzont nadziei”i zespół taneczny „Podolaneczka”.

Aktualnie w Stowarzyszeniu prowadzone są prace nad otwarciem edukacyjnego internatu, w którym nasi podopieczni przygotowywaliby się do samodzielnego życia pod opieką instruktorów. Chcemy również otworzyć Centrum gromadzące informacje i wszelkie środki związane z realizacją programu przygotowującego niepełnosprawnych do samodzielnego życia.

Nasza organizacja w programie „Sprzyjanie polepszaniu warunków życia w domach opieki” bardzo blisko współpracuje z domami opieki o profilu geriatrycznym w Winnicy i w Tawrowie, które opiekują się ludźmi w podeszłym wieku i inwalidami 1 i 2 grupy.Zakłady te są bardzo zainteresowane we współpracy z analogicznymi zagranicznymi placówkami. Bardziej szczegółowo z działalnością naszego Stowarzyszenia można się zapoznać odwiedzając naszą stronę internetową : vidkryti-sercya.org.ua.

 

Przewodnicząca Stowarzyszenia - Swietłana Demko
Tłumaczyła z ukraińskiego Elżbieta Małaszkiewicz-Bilska.