Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rodzice, którzy uzyskali prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do końca 2012 r. i obowiązuje ich półroczny okres przejściowy, początkowo otrzymają 200 zł wsparcia tylko przez trzy miesiące.

      Tak wynika z wyjaśnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które dotyczy realizacji przez gminy rozporządzenia Rady Ministrów z 26 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. poz. 413).

      Zgodnie z nim prawo do wynoszącego 200 zł dodatku wypłacanego od kwietnia do grudnia 2013 r. mają osoby, które spełniają nowe warunki jego uzyskania obowiązujące od początku tego roku. Resort pracy przypomina, że obecnie są to dwie grupy opiekunów, a w zasadzie rodziców zajmujących się niepełnosprawnym dzieckiem, bo to oni najczęściej spełniają zmienione zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Do pierwszej z nich należą osoby, które nabyły prawo do tego wsparcia po 1 stycznia 2013 r., już na podstawie nowego brzmienia art. 17 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Im dodatek powinien być przyznany decyzją administracyjną, która jest wydawana na podstawie postępowania wszczętego przez gminę z urzędu, na cały okres obowiązywania programu, czyli od kwietnia do grudnia (chyba że wcześniej wygaśnie orzeczenie o niepełnosprawności dziecka).

      Inna jest sytuacja rodziców, którzy mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przed zmianą przepisów. Ich obowiązuje bowiem półroczny okres przejściowy, który kończy się 30 czerwca. Po tej dacie wydane opiekunom decyzje wygasną z mocy prawa. Muszą więc oni jeszcze raz złożyć wniosek o to świadczenie (mogą to zrobić już nawet teraz). W związku z tym przyznanie dodatku również jest możliwe jedynie do tej daty. Z kolei wypłacanie go w okresie od lipca do grudnia nastąpi, gdy gmina wyda im decyzję ponownie uprawniającą do świadczenia pielęgnacyjnego.

– To oznacza, że ta grupa rodziców otrzyma od nas dwie decyzje przyznające dodatek – wskazuje Eliza Dygas, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Źródło: http://praca.gazetaprawna.pl/