Członkowie Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku w Jeleniej Górze podczas kolejnego spotkania w dniu 27 maja 2014 roku z Panią Danutą Razmysłowicz - starszy aspirant Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze oraz z Panią Katarzyną Judzińską – sierżant sztabowy – Dzielnicowy z Zabobrza - aktywnie uczestniczyli w prezentacji kontynuowanego cyklu „Żyj bezpiecznie’.

Przedstawione zostały Programy Prewencyjne Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze: „Bezpieczne Osiedle”, „Bezpieczny Senior”, „Bezpieczny Działkowiec”, „Sprawdzaj, co podpisujesz”.

Szczegółowa analiza zagrożeń zawierała wiele cennych wskazówek szczególnie istotnych dla osób z dysfunkcją wzroku zwłaszcza w wieku starszym.

„Seniorze! Zachowaj czujność, kiedy nieznajomy puka do Twoich drzwi”.

„Pamiętaj o zasadzie ograniczonego zaufania i kiedy nieznajomy puka do Twoich drzwi, to nie otwieraj”.

„Upewnij się dzwoniąc do instytucji, którą rzekomo reprezentuje – że jest tym, za kogo się podaje!”

„Bądź w dobrym kontakcie z Sąsiadem!”

„Czujność sąsiedzka jest sprawdzonym gwarantem bezpieczeństwa!”

Wiele praktycznych porad udzielono na temat , jak ustrzec się od kradzieży.

Szczególną czujność powinno zachować się w autobusach, tramwajach, pociągach, sklepach, galeriach handlowych, targowiskach, wszędzie tam, gdzie jest wzmożony ruch, hałas i gdzie prawie każdy trzyma lub niesie kilka toreb.

Najczęściej podlegają kradzieży pieniądze, telefony komórkowe, sprzęt RTV, komputery, aparaty fotograficzne, kamery, laptopy, klucze od mieszkania, klucze od samochodu, torebki, sprzęt sportowy.

Spotkanie jak zwykle wzbudziło duże zainteresowanie – mówi Mirosława Jośko Sekretarz SIW. Zadawano pytania o wielu niepokojących zjawiskach, które są tolerowane przez społeczność podczas, gdy powinniśmy reagować na wszelkie przejawy łamania prawa /wandalizm, chuligaństwo/. Zarówno telefon 112, a szczególnie telefon alarmowy Policji 997 to konieczny kontakt, gdy widzimy, że w otoczeniu dzieje się coś nawet pozornie niebezpiecznego. W tych sygnałach pozostajemy anonimowi, co oznacza, że nie ma obowiązku przedstawiać się. Postawa obywatelska jest powinnością KAŻDEGO Z NAS.

Uczestnicy spotkania otrzymali ULOTKI Jeleniogórskiej Policji „Bezpieczne Osiedle”, „Bezpieczny Senior”, „Sprawdzaj, co podpisujesz”.

Następne spotkanie w cyklu „Żyj bezpiecznie” – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – odbędzie się 24 czerwca 2014 roku w świetlicy integracyjnej KSON.