Przedmiotem zamówienia jest przewóz 9 Uczestników na warsztaty edukacyjno - motywujące w ramach projektu „Gościnni sprawni - niepełnosprawni: aktywizacja niepełnosprawnych w branży usług gościnnych” współfinansowanego ze środków PFRON