Zapytanie ofertowe nr 3/2015 dotyczące produkcji oraz emisja spotu telewizyjnego (tv) na potrzeby przeprowadzenia akcji promocyjno - rekrutacyjnej dotyczącej promocji i naboru Beneficjentów projektu pn. „Gościnni sprawni - niepełnosprawni: aktywizacja niepełnosprawnych w branży usług gościnnych” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostaje unieważniony.