Przedmiotem zapytania ofertowego jest produkcja oraz emisja spotu radiowego na potrzeby przeprowadzenia akcji promocyjno-rekrutacyjnej dotyczącej promocji i naboru Beneficjentów projektu pn. „Gościnni sprawni - niepełnosprawni: aktywizacja niepełnosprawnych w branży usług gościnnych” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.