Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i sali szkoleniowej dla 38 Uczestników warsztatów integrująco-motywujących oraz zapewnienie poczęstunku dla Uczestników spotkania integracyjnego w ramach projektu „SENIOR NA CZASIE – kształtowanie kompetencji z zakresu umiejętnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami u osób 60+” - III EDYCJA” współfinansowanego ze środków MPiPS