Przedmiotem zamówienia jest przewóz  9 Uczestników na warsztaty  edukacyjno - motywujące w ramach  projektu „Gościnni sprawni - niepełnosprawni: aktywizacja niepełnosprawnych w branży usług gościnnych” współfinansowanego ze środków PFRON