Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i sali szkoleniowej dla 9 Uczestników warsztatów integrująco-motywujących w ramach projektu „Gościnni sprawni-niepełnosprawni: aktywizacja niepełnosprawnych w branży usług gościnnych” współfinansowanego ze środków PFRON.