Przedmiotem zapytania jest złożenie ofert na druk i skład Biuletynu „Niepełnosprawni Tu I Teraz" współfinansowanego ze środków PFRON. Szczegóły w załącznikach.