Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

2. godz. 15:20 prezentacja najnowszych publikacji regionalnych Wydawnictwa Poligraficznego „Ad Rem” z Jeleniej Góry i otwarcie stoiska księgarskiego. Przewidziany jest udział autorów, podpisujących swoje książki.

3. godz. 15:40 - 16:30 prelekcje, przygotowane we współpracy z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, przez doktorantów Uniwersytetu: - mgr Karolina Pawlikowska, „Szafa biblioteczna z pałacu w Maciejowej - przypadki zabytku ruchomego”; - mgr Magdalena Opęchowska, „Losy śląskich, nowożytnych fortun mieszczańskich, na przykładzie rodziny Menzel z Jeleniej Góry”.

4. godz. 14:00 - 15:00 oraz 16:30 - 17:50 zwiedzanie magazynów archiwalnych, połączone z informacją o najciekawszych i najcenniejszych zbiorach.

5. w trakcie wystawy i prezentacji referatów wyświetlany będzie film autorstwa Pana Eugeniusza Gronostaja, przedstawiający wirtualną rekonstrukcję Jeleniej Góry z XVIII wieku.

6. przez cały czas czynny będzie „Archiwalny punkt konsultacyjny” dla archiwistów rodzinnych, genealogów i kolekcjonerów.

Współorganizatorami Dnia Otwartego, będą: Uniwersytet Wrocławski - Instytut Historyczny, Wydawnictwo „Ad Rem” z Jeleniej Góry oraz Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry. Dla odwiedzających Archiwum wraz z Towarzystwem przygotowały skromne upominki w postaci kart pocztowych z widokami starych map Śląska (znajdujących się w zasobie Oddziału), jak również przewodników turystycznych po Jeleniej Górze.

Ivo Łaborewicz Kierownik
AP O/Jelenia Góra