Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w
konkursie*Wolontariusz Roku 2021*

Znasz aktywnego wolontariusza, który w 2021 roku w sposób szczególny
zasłużył się w pracy wolontariackiej na rzecz Jeleniej Góry i jej
Mieszkańców ?

Przedstaw nam jego kandydaturę i pomóż nam Go wyróżnić.


Nominacje mogą składać: instytucje publiczne i niepubliczne,
organizacje pozarządowe, szkoły, inne podmioty współpracujące z
wolontariuszami, osoby fizyczne.

Termin zgłoszeń: *15 października – 15 listopada 2021r. * Formularz
zgłoszeniowy i regulamin konkursu na stronie:
https://miasto.jeleniagora.pl/content/wolontariusz-roku-2021

Joanna Skoczeń, Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji
Pozarządowych, Urząd Miasta Jelenia Góra, Okrzei 10, 58-500 Jelenia
Góra, tel. +48 75 754 6174