ostatnia rodzinaStowarzyszenie Inwalidów Wzroku w Jeleniej Górze w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Jeleniogórskim Kołem Polskiego Związku Niewidomych ZAPRASZAJĄ na specjalny seans filmowy z audio deskrypcją w kinie HELIOS

Galeria Sudecka, Aleja Jana Pawła II 51

„OSTATNIA RODZINA” to filmowa opowieść z warszawskiego okresu życia rodziny Beksińskich w latach 1977-2005
w dniu 21 listopada /poniedziałek/ o godz. 16.oo.

Warunkiem uczestnictwa w seansie członków SIW jest
dokonanie wpłaty 13,00 zł do dnia 18 listopada br. u kol. Anny Moskal
w siedzibie SIW – Osiedle Robotnicze 47A
we wtorki i piątki w godz. 10.oo – 12.oo.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba miejsc ograniczona.

*AUDIO DESKRYPCJA - z łac. audio /dot. słuchu, dźwięku/oraz łac. descriptio /związany z rysowaniem, opisywaniem/- jest to przekazywany drogą słuchową, werbalny opis treści wizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym, coraz popularniejsza forma oglądania filmów i obrazów przez osoby z dysfunkcją wzroku.