Zapraszamy na konferencję

 

Konferencja „Społeczeństwo obywatelskie: kierunek wspólnota” to już trzecia edycja jednego z najważniejszych wydarzeń dla trzeciego sektora w Polsce!

Ze względu na pandemię COVID-19 konferencja odbędzie się wirtualnie.
Do transmisji wykorzystamy najnowsze technologie, dzięki którym można uczestniczyć w dowolnie wybranych panelach.

Dla wszystkich zainteresowanych przyszłością polskiego sektora pozarządowego jest to wyjątkowa okazja do rozmowy na temat kierunków, w jakich trzeci sektor powinien się rozwijać oraz na temat najważniejszych potrzeb i wyzwań stojących aktualnie przed organizacjami działającymi w tym obszarze.

W panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji publicznej i świata nauki.

Drugiego dnia konferencji odbędzie się wykład „Fundraising w trudnych czasach”, który skierowany jest do organizacji rozpoczynających działania związane z filantropią indywidualną i korporacyjną. 

Jak w poprzednich edycjach, chcemy, żeby konferencja stanowiła przyjazną platformę dla dyskusji i wymiany doświadczeń.

 

https://www.konferencja.niw.gov.pl/