Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PCKK Jolanta Ratyńska. Z tymi oferentem zostanie zawarta umowa na przeprowadzenie indywidualnych szkoleń.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zapytanie dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Praca – Niezależność – Sukces: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu ofert, zgodnie z umową nr ZZO/000208/01/D

 Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej: Zamawiającym), adres: 58-500 Jelenia Góra, ul: Os. Robotnicze 47a, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( zał. Nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań)

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia/-ń
  a) Indywidualne szkolenie z zasad, przepisów
  Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) - min 40 godz.
  Szkolenie/a musi/zą spełniać następujące wymagania:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Najkorzystniejszą ofertę złożyli: Garted - Tadeusz Gardziejwski i Vinet - usługi informatyczne. Z tymi oferentami zostanie zawarta umowa na przeprowadzenie indywidualnych szkoleń.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Praca – Niezależność – Sukces: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu ofert, zgodnie z umową nr ZZO/000208/01/D

 Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej: Zamawiającym), adres: 58-500 Jelenia Góra, ul: Os. Robotnicze 47a, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

 

 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( zał. Nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań)

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia/-ń

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

hoteldotyczące usługi hotelowo-gastronomicznej wraz z wynajęciem sali szkoleniowej w ramach projektu „DORADZTWO+SZKOLENIA+STAŻ=PRACA: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych absolwentów” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową nr ABS/00004/01/D Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ( zwany dalej: Zamawiającym)  58-500 Jelenia Góra os. Robotnicze 47a, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jedyną ofertę w zapytaniu nr. 01/05/2019 złożyła Poczta Polska i z tym Oferentem zostanie zawarta umowa na kolportaż Biuletynu.