Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jelenia Góra, dnia 16 maja 2023 r

PROTOKÓŁ

 

 

z wyboru ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe nr 03/04/2023 – Skład Biuletynu w ramach projektu „Wydawanie Biuletynu” współfinansowanego ze środków PFRON. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej www.kson.pl.

Termin składania ofert upłynął w dniu 10 maja 2023 r.

Dnia 16 maja 2023r. komisja powołana przez Prezesa KSON stwierdziła, iż wpłynęło 6 ofert. Oferty podlegały ocenie zgodnie z Kryteriami Oceny Ofert. Stwierdzono, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AD REM Wydawnictwo Poligrafia Regina Chrześcijańska, ul. Wojska Polskiego 91, 58-500 Jelenia Góra

Podpisy członków komisji:

 1. Stanisław Marek            ……………………..
 2. Joanna Zagulska            ……………………..
 3. Adam Dąbrowski          ……………………..
Załączniki:
Pobierz plik (skład.pdf)skład.pdf
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jelenia Góra, dnia 16.05.2023

PROTOKÓŁ

z wyboru ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe nr 02/04/2023 – Kolportaż Biuletynu w ramach projektu „Wydawanie Biuletynu...” współfinansowanego  ze środków PFRON. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej www.kson.pl.

Termin składania ofert upłynął w dniu 10 maja 2023 r.

Dnia 16 maja 2023 r. komisja powołana przez Prezesa KSON stwierdziła , iż drogą mailową wpłynęła, 1 oferta, która podległa ocenie zgodnie z Kryteriami oceny. Ofertę złożyła Poczta Polska S.A.

Podpisy członków komisji:

 1. Stanisław Marek            ……………………..
 2. Joanna Zagulska            ……………………..
 3. Adam Dąbrowski           …………………….
Załączniki:
Pobierz plik (kolportaż.pdf)kolportaż.pdf
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jelenia Góra, dnia 16.05.2023

PROTOKÓŁ

 

 

z wyboru ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe nr 01/04/2023 – Druk Biuletynu w ramach projektu „Wydawanie Biuletynu” współfinansowanego ze środków PFRON. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej www.kson.pl.

Termin składania ofert upłynął w dniu 10 maja 2023 r.

Dnia 16 maja 2023 r. komisja powołana przez Prezesa KSON stwierdziła, iż wpłynęło 8 ofert. Oferty podlegały ocenie zgodnie z Kryteriami Oceny Ofert. Stwierdzono, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma R2 PRINT Adam Rytter, ul. Bielska 61/1, 09-400 Płock

Podpisy członków komisji:

 1. Stanisław Marek                     ……………………..
 2. Joanna Zagulska                    ……………………..
 3. Adam Dąbrowski                    …………………….
Załączniki:
Pobierz plik (druk (2).pdf)druk (2).pdf
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/04/2023 (dotyczy składu Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ)

 1. ZAMAWIAJĄCY Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-506 Jelenia Góra NIP: 611-24-47-442, REGON: 231127859, KRS: 0000100516
 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na składzie Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ w ramach projektu „Wydawanie Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ”, współfinansowanego ze środków PFRON.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  - Skład komputerowy, redakcja techniczna i korekta techniczna publikacji w formacie A4 5 numerów po 44 strony + 1 wkładki (do jednego numeru) A5 po 16 stron, przy czym 40 stron stanowi wkład merytoryczny, 4 strony – reklamowe

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/04/2023 (dotyczy kolportażu Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ)

Dół formularza

 1. ZAMAWIAJĄCY Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-506 Jelenia Góra NIP: 611-24-47-442, REGON: 231127859, KRS: 0000100516
 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( zał. Nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2023 (dotyczy druku Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ)

 

 1. ZAMAWIAJĄCY Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-506 Jelenia Góra NIP: 611-24-47-442, REGON: 231127859, KRS: 0000100516
 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: Wybór wykonawcy zewnętrznego zostanie dokonany z zachowaniem zasady bezstronności i obiektywizmu, a także z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zobowiązuje Zleceniobiorcę do jej stosowania, określonych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.