Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

audytaaPrzedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu.

 

UWAGA

Uprzejmie informujemy, że postępowanie na wyłonienie Wykonawcy audytu zewnętrznego zostało przedłużone do dnia 28 listopada do godz. 12.00 z uwagi na konieczność uzupełnienie braków formalnych przez 3 Oferentów. Oferenci ci zostali poinformowani o ww. fakcie drogą mailową.

W związku z powyższym informujemy, że wyniki Zapytania ofertowego zostaną opublikowane 28 listopada do godz. 16.00 na stroniwww.kson.pl.