Waldemar Wiśniewski wolontariuszem roku 2020

 

                 W środę  29 grudnia 2020 roku odbyło się spotkanie 38 przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w KSON oraz uczestników warsztatów senioralnych pod nazwą „Nie jesteś sam – jak zdrowo i bezpiecznie przetrwać pandemię ?” .  Spotkanie oczywiście odbyło za pomocą platformy internetowej ZOOM. Tym razem gośćmi specjalnymi spotkania były Panie Bogusława Kulińska i Agnieszka Kowol z Wydziału do Spraw Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, który przekazał zebranym serdeczne pozdrowienia z okazji Nowego Roku i zapewnił, że zarówno  niepełnosprawni jak i seniorzy na Dolnym Śląsku mogą liczyć na wsparcie Samorządu Wojewódzkiego.

 W merytorycznej część warsztatów Paweł Gluza mówił o niebezpieczeństwach czyhających na internautów i  jak się nie dać nabić w butelkę podczas internetowej obsługi bankowości elektronicznej  i zakupów w intrenecie.  Uczestnicy spotkania jednogłośnie wyrazili zadowolenie z tej formy kontaktów. Brakuje nam oczywiście bezpośredniego kontaktu – mówi Elżbieta Bukat z SIW, ale ten wirtualny kontakt pozwoli nam na pewno razem przetrwać do normalnych czasów.  Warto by mówili inny uczestnicy utrzymać ten rodzaj kontaktu w cotygodniowych spotkaniach, a  na pierwszy strzał chcielibyśmy zaprosić Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w jeleniej Górze i Przewodniczącego Rady Miasta Jeleniej Góry, aby dowiedzieć się jakie formy wsparcia przewiduje się w mieście na najbliższy czasookres dla seniorów.   Podsumowano także trudny rok 2020  w którym sejmik nadal realizuje szereg projektów aktywizujących osoby niepełnosprawne zarówno społecznie jak i na rynku pracy. Większość tych projektów przechodzi na rok 2021.  Pośród nich najważniejszym jest projekt pod nazwą „Stabilne zatrudnienie” polegający na stażach podejmowanych przez osoby niepełnosprawne w jednostkach administracji państwowej.  Założone wskaźniki na rok 2020  wykonaliśmy mówi Monika  Żak w 50 % co oznacza, że na zaplanowanych 240 skierowanych do pracy stażystów udało się zrekrutować 120.  Ten wynika należy uznać za pozytywny  z uwagi na pandemię i okres pracy zdalnej urzędów.  Projekt przechodzi również na rok 2021.

Nadal sejmik wydawał będzie Gazetę Niepełnosprawni Tu i Teraz, Radio KSON z nową ciekawą ramówką adresowaną głównie do seniorów, ale nie tylko nadaje 24 godziny na dobę  i przygotowujemy się  mówi Katarzyna Pietuszko do uruchomienia Studia Karkonoskiej telewizji Integracyjnej. 

Niestety nadal w obiekcie trwają prace remontowe, a głównie usuwane są usterki. Remont przeprowadzony przez Urząd Miasta w ramach ZIT właściwie odnowił zaniedbaną  i śmierdzącą siedzibę Sejmiku. Dzisiaj to nowe w pełni funkcjonale i bez barierowe  pomieszczenia z urządzeniami treningowymi na zewnątrz, ale łyżką dziegciu w tej beczce miodu są schody prowadzące do sejmiku które niestety stwarzają niebezpieczeństwo.

Niestety nie mogły się odbyć tradycyjne Ksonalia, które przełożyliśmy – mówi Stanisław Schubert Prezes KSON na rok 2021 w którym obchodzić będziemy 20 rocznicę działania naszej organizacji.

Miło nam jednak jest poinformować, że oprócz licznych wyróżnień dla działaczy naszych organizacji w VII edycji plebiscytu „Ambasadorów Ludzi Otwartych Serc”  tytuły Ambasadorów nadano: Joannie Konopce  – Dyrektorowi Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 14 w Jeleniej Górze,  Andrzejowi Ślazykowi Rotarianinowi i założycielowi organizacji Senior 60  ze Szklarskiej Poręby, Redakcji Muzycznego Radia Jeleniej Góry oraz dr Małgorzacie Wilczyńskiej specjalistce diabetologii  z Wrocławia  współpracującej od lat z jeleniogórskimi diabetykami. 

Specjalną nagrodę Wolontariusza Roku 2020   przyznano jednogłośnie Waldemarowi Wiśniewskiemu twórcy i wieloletniemu prezesowi Stowarzyszenia Diabetyków Polskich Odział Regionalny i Koło Miejskie w Jeleniej Górze.  

 Wyróżnienia wręczone będą w roku 2021.