wiązankax400Z żalem zawiadamianmy, że w dniu 19 lipca 2017 roku w Kowarach, w wieku 79 lat odszedł nasz kolega, długoletni członek Polskiego Związku Niewidowmych, Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku i Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Ś.P. Jerzy Zoń.

Pogrzeb odbył się na starym kowarskim cmentarzu.

Żonie i Rodzinie Ś.P. Jurka serdeczne wyrazy współczucia

składają koleżanki i koledzy z

PZN-u, SIW-u i KSON-u.