Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Uczestnikami spotkania były osoby słabo widzące i niewidome. Stąd część rozmowy nakierowana była na potrzebę posługiwania się „białą laską”, która jest nie tylko atrybutem niewidomych i słabo widzących, ale również i przede wszystkim w ruchu ulicznym stanowi sygnał, że na drodze znajduje się osoba z dysfunkcją wzroku. To ważny sygnał dla kierujących pojazdami, który w prawie o ruchu drogowym znajduje swoje odzwierciedlenie. Inwalida wzroku, który uczestniczy w zdarzeniu drogowym nie posiadając „białej laski” może ponieść wszelkie skutki finansowe i prawne takiego zdarzenia, jako jego sprawca. Wielu uczestników spotkania nie wiedziało o tych uwarunkowaniach i zgłosiło chęć zaopatrzenia się w ten sprzęt ostrzegawczo- rehabilitacyjny.

Spotkanie z Panią Aspirant rozpoczyna kolejny cykl edukacji mieszkańców naszego miasta w zakresie prewencji i bezpieczeństwa. W następnym spotkaniu, które wyznaczono na 27 maja o godzinie 11:00 w świetlicy integracyjnej KSON wezmą również udział dzielnicowi, na początek z Zabobrza, a także niepełnosprawni innych schorzeń. Zebranie ma charakter otwarty.