EDUKACJAX400Wykształcenie to w obecnych czasach bardzo ważna rzecz nie tylko na drodze do dobrobytu, realizacji własnych marzeń, spełniania się, ale także do zapewnienia możliwości życia w godnych warunkach.

Jest to niezwykle istotne dla każdego człowieka, a szczególnie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, które bardzo często mają w życiu dużo trudniej, niż ludzie pełnosprawni. Dobra edukacja może w znacznym stopniu pomóc im w podniesieniu swojej pozycji społecznej oraz wizerunku w oczach innych. Jednak wskaźnik wykształcenia osób niepełnosprawnych jest cały czas bardzo niski. Aby wyleczyć tę „chorobę” trzeba poznać jej przyczyny.

Z czego wynika niski poziom wykształcenia ON?

Można tu wymieniać bardzo wiele czynników: z chęci samych osób niepełnosprawnych, z braku ofert odpowiednich kierunków szkół dla osób niepełnosprawnych, z częstego zatrzymywania się takich osób na poziomie edukacji szkolnej i nieuczestniczenia w kursach. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim panuje powszechny brak informacji, że jest w ogóle taka możliwość, że są oferty edukacji, szkoleń itp. Istnieje także błędne przekonanie wynikające z wcześniejszego doświadczenia, że dodatkowe szkolenia czy studia i tak nic nie zmienią, bo nie będzie dla nich odpowiednich stanowisk, a jedynie najprostsze zajęcia, które nie wymagają wyższych kwalifikacji i niestety są także niezbyt dobrze płatne. Problem leży także po drugiej stronie – niekiedy takie szkolenia i kierunki są zupełnie niedostosowane do wymagań runku pracy. A powinny dostosować się do oczekiwań rynku pracy. 

NA PODSTAWIEwothdogPFRON logo1x400

CAŁY ARTYKUŁ NA STRONIE:

http://www.watchdogpfron.pl/niski-wskaznik-wyksztalcenia-niepelnosprawnych/

ZAPRASZAMY DO LEKTURY