JAK DZIAŁA SYSTEM

Z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, który przypada 5 maja, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało informację na temat wsparcia, jakie otrzymały lub otrzymają osoby niepełnosprawne. Poniżej publikujemy przedstawione zestawienie, zwracając uwagę na fakt, że w ogólnej kwocie wsparcia, która wynosi 13,3 mld złotych, wydatki na rehabilitację zawodową i zatrudnienie stanowią zaledwie 3,8 mld złotych. 

Warto przy tym wspomnieć, że w podanym zestawieniu nie zostały ujęte kwoty wydatków innych resortów i instytucji. W tym największa chyba kwota, którą stanowią subwencje na edukację dzieci niepełnosprawnych. W poprzednich latach wydatki na edukację kształtowały się na poziomie ok. 5 mld złotych. Była to więc kwota znacząco wyższa od tej, jaką PFRON przeznacza na wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

wsparcie dla niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za http://www.watchdogpfron.pl/wsparcie-rzadowe-dla-niepelnosprawnych-informacja-rzadu/