Zapraszamy do lektury

link do artykułu

https://www.jelonka.com/w-ksonie-o-dostepnosci-96459

 

nagranie Cezary Przybylski -

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych - Marszałek Cezary Przybylski by RadioKSON_Proobywatelskie | Mixcloud

 

5 maja br. w Sejmiku odbyła się w systemie „hybrydowym” konferencja poświęcona sprawie dyskryminacji osób niepełnosprawnych. To międzynarodowe święto obchodzone było w różnej formie z inspiracji organizacji pozarządowych i samorządów na terenie całego kraju.

W Sejmiku zebrali się liderzy organizacji KSON – owskich, a także dziennikarze. Gościmy specjalnymi wirtualnie połączonymi z konferencją byli między innymi: Poseł na Sejm RP Pani Zofia Czernow,  Minister Funduszy i Polityki Regionalnej   Pani Małgorzata Jarosińska – Jedynak w której ministerstwie realizuje się rządowy projekt Dostępność Plus, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Starosta  Karkonoski Krzysztof Wiśniewski.

Zreferowano stan wdrażania rządowego programu Dostępność Plus na terenie Kotliny jeleniogórskiej, Dolnego Śląska, Śląskiego  i Opolskiego. Wypowiedzi uczestników i gości dotyczyły generalnie pozytywnej oceny zmian w debarieryzacji jakości życia osób niepełnosprawnych w Polsce.  Minister Małgorzata Jarosińska - Jedynak oświadczyła, że żadna osoba niepełnosprawna nie może w miejscu swego życia napotykać na przeszkody utrudniające jej normalne funkcjonowanie. W tej sytuacji omówiono problem jaki w formie petycji został złożony do Pani Marszałek Sejmu Elżbiety Witek w sprawach nowelizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – nazywaną w naszym środowisku ustawą o niepełnosprawności. W wyniku interwencji między innymi Społecznego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej oraz ponad 30 organizacji pozarządowych z terenu całego kraju ustalono, że w ustawie o niepełnosprawności, która obowiązuje od 1 marca 2021 znajduje się luka, która w sposób ewidentny szkodzi środowisku, a szczególnie osobom zamieszkałym w blokowiskach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.  Wyłączono bowiem z katalogu obiektów zobowiązanych do stosowania reguł dostępności obiekty zarządzane przez wspólnoty mieszkaniowe. W blokach wysokościowych  montowane są nowoczesne windy  w których stosuje się dotykowe panele sterownicze które wykluczają możliwość samodzielnej obsługi tego urządzenia szczególnie przez inwalidów wzroku. Warto spróbować obsłużyć takie urządzenie zamykają oczy ……   To zjawisko ogólnopolskie, a szczególne we wspólnotach mieszkaniowych seniorzy i osoby niepełnosprawne nie są brane pod uwagę przez poszukujące oszczędności zarządy.

W sprawie tej Poseł Sławomir Piechota z Wrocławia Przewodniczący Komisji Do Spraw Petycji złożył interpelację na którą otrzymał odpowiedź o Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Ministra Pawła Wdówika który obiecuje, że sprawa ta zostanie uregulowana rozporządzeniem resortowego Ministra najpóźniej do września 2022 roku,  to jest za 17 miesięcy !!!  Wszyscy uczestnicy konferencji  uznali „ten sposób”  załatwienia życiowych spraw osób niepełnosprawnych za niegodny.

Prezes KSON poinformował, że w tej sprawie złożona zostanie pismo interwencyjne do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Przed konferencją odsłonięto tablice pamiątkową poświęconą twórcom jeleniogórskiej rehabilitacji na której umieszczono nazwisko niedawno zmarłego Szefa Jeleniogórskich Diabetyków i Wiceprezesa KSON Waldemara Wiśniewskiego.  W świetlicy integracyjnej zawieszono również portrety osób które w czasie COVID odeszły, a które zaznaczyły się w 20 – letniej historii KSON.