Sprawozdanie z V Konferencja Góry otwarte dla wszystkich.

 

         Konferencja była konsekwencją 4 poprzednich konferencji (ostatnia w dniach 17-18 września 2019 w Karpaczu). 

Celem V konferencji było zaakcentowanie potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych, seniorów i osób z dziećmi na wózkach łatwiejszego dostępu do gór średniowysokich niewymagających z uwagi na konfigurację specjalnych urządzeń (windy, podnośniki itp).

W tym celu działając wspólnie i w porozumieniu  z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, Wydziałem Turystyki UMWD i Dolnośląską Organizacją Turystyczną, wystosowano do 4 Marszałków  woj. podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego zaproszenia na konferencję oraz propozycję listu intencyjnego inicjującego „Ligę Górską dla otwartej turystyki społecznej „ – zał. nr 1.

         Treść listu intencyjnego wysłano do w/w Marszałków nie tylko z Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, ale również po  korekcie merytorycznej i prawnej od Marszałka Cezarego Przybylskiego. Właściwie wszystkie wymienione Urzędy Marszałkowskie zaakceptowały idee utworzenia „Unii Górskiej”, choć potwierdzili to pisemnie Marszałkowie woj. śląskiego i opolskiego. Z uwagi na zagrożenie pandemiczne przedstawiciele Marszałków woj. małopolskiego, podkarpackiego i opolskiego nie mogli wziąć udziału w konferencji.

Na konferencję zaproszono także przedstawicieli samorządów  z obszarów górskich leżących na trasie przebiegu głównego szlaku beskidzkiego i głównego szlaku sudeckiego. W konsekwencji w dniu 20 sierpnia 2020 roku na V konferencji list intencyjny został podpisany. Inicjując w ten sposób sukcesywne dostosowywanie obszarów górskich do potrzeb wskazanej grupy społecznej.

W konferencji wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, a także w czasie 20 minutowej telekonferencji wypowiedziała się do zebranych na sali Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska – Jedynak, usprawiedliwiając swoją nieobecność ważnymi wydarzeniami politycznymi w kraju.

Zarówno Minister  Małgorzata Jarosińska – jedynak jak i Dyrektor Rafał Szlachta  z Ministerstwa  Rozwoju potwierdzili wsparcie dla zunifikowanych form turystyki w obszarach górskich wskazując na możliwości jakie w tej materii daje Rządowy Program Dostępność Plus.

         W konferencji wziął udział również Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar potwierdzając prawa wszystkich obywateli do aktywnego uczestnictwa  między innymi w turystyce.

Rzecznik Praw Obywatelskich wręczył  również w uznaniu zasług Społecznego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych  i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej Prezesowi KSON Stanisławowi Schubertowi Odznakę Honorową „ Za Zasługi dla  Ochrony Praw Człowieka”.

W konferencji wzięli również udział przedstawiciele obszarów chronionych KPN i Lasów Państwowych. Obecny na konferencji Dyrektor Muzeum Karkonoskiego dr Przemysław Wiater  idąc drogą unifikacji zaproponował na wzór „Ligii Górskiej” utworzenie „Unii Muzeów Górskich”.

Poruszono także sprawę inteligentnego systemu informacji turystycznej i marketingu turystyki górskiej w której co podkreślano  biorą coraz większy udział osoby z niepełnosprawnościami.

Przedstawicielka producentów i handlowców Małgorzata Mazurek poruszyła istotną sprawę produkcji i dystrybucji wydawnictw turystycznych, a szczególnie pamiątki regionalnej, która jest szansą nie tylko dla budowania tożsamości małych ojczyzn, rodzimych twórców, ale również przedsiębiorców i handlowców.

         W konferencji licznie wzięli udział dziennikarze miejscowych mediów, a szczególnie TV DAMI, TV STRIMEO, Radio KSON, Muzyczne Radio, Radio Złote Przeboje oraz Tygodnik „Jelonka”. Całość konferencji transmitowana była do sieci internetowej „na żywo”, a dodatkowo zrealizowany został około 10 minutowy film o wydarzeniach związanych z V konferencją oraz serwis fotograficzny z przebiegu konferencji zamieszczony na stronie www.kson.pl. Plonem konferencji są również 3 15 – minutowe audycje realizowane przez Radio KSON w ramach projektu Narodowego Instytutu Wolności.

Goście konferencji zaopatrzeni zostali w pakiety okolicznościowe z materiałami informacyjnymi oraz przyłbice i maseczki, a przed wejściem na salę znajdowały się pojemniki dezynfekcyjne.

         W drugim dniu konferencji tj. 21 sierpnia 2020 roku zorganizowano  STUDY TOUR dla wszystkich uczestników. Autokarem przewieziono gości i organizatorów do Szklarskiej Poręby gdzie zapoznano się z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W dalszej części odwiedzono Polanę Jakuszycką gdzie budowany jest obecnie najnowocześniejszy w Europie Kompleks Stadionu Zimowego służący między innymiBiegowi Piastów. W dalszej części uczestnicy pojechalido Stacji Turystycznej Orle i odbyli spacer do granicy z Czechami na Izerce.

         Poniżej serwis fotograficzny z tych wydarzeń przygotowany przez ARPI.

Zdjęcia z 21 sierpnia

DSC04296.jpgDSC04186.jpgDSC04188.jpgDSC04351.jpgDSC04275.jpgDSC04272.jpgplakat_cybersiacze.jpg3.jpg4.jpgDSC04309.jpgDSC04274.jpgDSC04310.jpgDSC04233.jpgDSC04187.jpgDSC04246.jpgDSC04259.jpgDSC04301.jpg2.jpgDSC04253.jpgDSC04302.jpg1.jpgDSC04337.jpgDSC04339.jpgDSC04277.jpgDSC04354.jpgDSC04279.jpgDSC04313.jpgDSC04237.jpgDSC04293.jpgDSC04338.jpgDSC04336.jpgDSC04244.jpgDSC04238.jpgDSC04231.jpgDSC04278.jpgDSC04203.jpgDSC04276.jpg

Zdjęcia  22 sierpnia

DSC04375.jpgDSC04444.jpgDSC04455.jpgDSC04427.jpgHarmonogram_pracy_pazdziernik2020_KSON.jpgDSC04467.jpgDSC04460.jpgDSC04439.jpgDSC04397.jpgDSC04461.jpgDSC04466.jpgDSC04454.jpgDSC04368.jpgDSC04506.jpgDSC04441.jpgDSC04434.jpgDSC04393.jpgDSC04433.jpgDSC04474.jpgDSC04456.jpgDSC04383.jpgDSC04378.jpgDSC04472.jpgDSC04395.jpgDSC04440.jpg

 

Dokumenty i list intencyjny

rg3.jpga1.jpgHarmonogram_pracy_KSON_grdzie_2020.jpgHarmonogram_pracy_luty_2021_KSON.jpgb.jpgc2.jpg2x.jpgFigurki_1.jpgc.jpgd.jpg3x.jpgproo_2110.jpglist1.jpgc3.jpgWanda_Rutkiewicz.jpgPRO_2110_2.jpg1x.jpgharm11.jpgBiuletyn_KSON_wrzesien_pazdziernik-p1.jpgHarmonogram_pracy_styczen_2021_KSON.jpgforum.jpglist2.jpgc1.jpgHarmonogram_pracy_listopad_2020_KSON.jpga2.jpglist3.jpgfigurki2.jpga.jpg