Dnia 9 lipca b.r. (czwartek) o godz. 12:00 odbędzie się zebranie przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków KSON.

Tematem spotkania będzie  usytuowanie na mapie miasta barier i utrudnień dla osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na wagę tematu, prosimy o pilne przybycie i aktywny udział.

Prosimy o przybycie prezesa lub jego zastępcy.