Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kontrakt dotyczący niepełnosprawnych pacjentów stomatologicznych leczonych w znieczuleniu ogólnym został skierowany do przychodni stomatologicznej w Wołowie i Oleśnicy (odpowiednio 90 i 160 km od Jeleniej Góry). Miejscowości te są bardzo słabo skomunikowane i perspektywa przemieszczania się do wytypowanych placówek przez mieszkańców kotliny jeleniogórskiej jest wyjątkowo utrudniona. Z placówki realizującej ten kontrakt w Jeleniej Górze od 15 lat korzystały głównie osoby z niepełnosprawnością umysłową, które bez udziału anestezjologa nie są w stanie znieść dolegliwego zabiegu. Między innymi, być może w wyniku naszych interwencji szczątkowy kontrakt na te zabiegi medyczne został przyznany przychodni w Jeleniej Górze, jednak jego wartość w minimalnym stopniu zaspakaja rzeczywiste potrzeby: mówi Stanisław Schubert Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi jeleniogórskiej. Według naszej wiedzy ponad 70 % wartości kontraktu skierowano do przychodni w Wołowie i Oleśnicy.

Kontrakt na chirurgiczną opiekę stomatologiczną, która od roku 2009 prowadzona była w Jeleniej Górze przyznano przychodniom chirurgii stomatologicznej we Lwówku Śląskim i Bolesławcu skazując tym samym pacjentów z naszego regionu na wielogodzinne podróże w celu wykonania zabiegów. Oferentowi prowadzącemu taki gabinet w Jeleniej Górze od 8 lat odmówiono kontraktu ze względu na brak środków.

Oferta dziennego ośrodka rehabilitacji w Jeleniej Górze świadcząca od 10 lat usługi dla ponad 300 pacjentów rocznie, w tym dzieci i seniorów głównie niepełnosprawnych, wyposażona w jedyną w subregionie komorę kriogeniczną została odrzucona, a kontrakt przyznano placówce ze Lwówka Śląskiego o bardzo trudnym dostępie komunikacyjnym. Kontrakt realizowany będzie w placówce znajdującej się na obrzeżach Gryfowa Śląskiego co automatycznie skazuje wielu dotychczasowych pacjentów na przerwanie leczenia. Od czerwca bieżącego roku, mówi Agnieszka Nowak - doradca KSON odbieramy wiele telefonów i skarg ze strony niepełnosprawnych pacjentów, którzy słusznie żalą się na system „obszarów kontraktowania” nie uwzgledniającym populacji mieszkańców korzystających z usług medycznych. Ten system zmusza pacjentów do odbywania dalekich podróży do oddalonych od ich miejsca zamieszkania gabinetów specjalistycznych. Nie każdy przecież ma własny środek lokomocji, a korzystanie z publicznego transportu właściwie w wielu przypadkach uniemożliwia kontynuowanie leczenia.

W sprawie tej KSON wystąpił do Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału NFZ, Samorządowców i jeleniogórskich Parlamentarzystów.