Ustawa o 1% z CIT dla OPP coraz bliżej. Zapraszamy na debatę online

Dzień dobry,

Instytut Spraw Obywatelskich wraz z Kierownikiem Centrum Prawa
Hiszpańskiego i Europejskiego dr Marią Supera-Markowską zapraszają
na debatę „1% podatku CIT dla organizacji pożytku publicznego -
prezentacja założeń do ustawy".

kiedy: 25 maja 2022 r. (środa)
godziny: 9:30 - 11:30
formuła: wydarzenie online na platformie ZOOM, konieczna wcześniejsza
rejestracja

Udział bezpłatny.

 Debata jest częścią dwudniowego wydarzenia II Ogólnopolskiego
Kongresu Organizacji Pozarządowych i VI Polsko-Hiszpańskiej
Konferencji Organizacji Pozarządowych.

Prosimy o zaznaczenie przy rejestracji zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Instytut Spraw Obywatelskich. Umożliwi nam to kontakt z
Państwem w przyszłości w sprawie prowadzonych przez nas działań.Zapisz się 

Do dyskusji zaprosiliśmy:

    * prof. Piotr Gliński* - Wicepremier, Przewodniczący Komitetu ds.
pożytku publicznego

    * Artur Soboń* - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

    * dr hab. Marek Rymsza - Doradca Prezydenta RP, Przewodniczący Rady
ds. Społecznych

    * dr Maria Supera-Markowska - Kierownik Centrum Prawa Hiszpańskiego i
Europejskiego WPiA UW, autorka publikacji nt. prawa podatkowego

Moderator: Ilona Pietrzak - Wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich
*w trakcie potwierdzania

Punktem wyjścia do dyskusji będzie dokument „Założenia do projektu
przepisów wprowadzających w polskim systemie prawa 1% odpis z podatku
dochodowego od osób prawnych na rzecz organizacji pożytku
publicznego".

Zapraszamy do udziału!


Z obywatelskimi pozdrowieniam!

Rafał Górski

prezes Instytutu Spraw Obywatelskich

Ilona Pietrzak

wiceprezes Instytutu Spraw ObywatelskichProjekt dofinansowana ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich NOWEFIO" na lata 2021-2030.