Zaproszenie

 

Koleżanki i koledzy serdecznie zapraszamy na uroczystość z wojskową
asystą honorową 77 rocznicy Chrztu Bojowego 1 Dywizji Piechoty pod
Lenino, która odbędzie się 12 października 2020 r. o godz. 12.00 na
cmentarzu wojennym na Wzgórzu Oporów we Wrocławiu.

Dominik Kłosowski