Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Witam! Chciałabym podpisać umowe zlecenie lecz nie wiem czy gdy popisze tą umowe to nie zostaną mi zabrane alimenty oraz pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki? proszę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam!

 


 

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym, rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymywać się samodzielnie. Uzyskanie wynagrodzenia z tytułu pracy (w tym także umowy zlecenia), może być powodem do ustania obowiązku alimentacyjnego. Osoba zobowiązana do alimentowania może wystąpić do sądu z wnioskiem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego powołując się na powyższe okoliczności.

Jeśli chodzi o pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, przyznawana jest w formie stypendium socjalnego i uzależniona od wysokości dochodu. Stypendium dla studenta od dnia 1 października 2012 r. przyznawane jest przy mniejszej lub równej kwocie minimalnego dochodu na członka rodziny, tj. 592,8 pln. Jednostka nauczająca może podwyższyć ten próg - czyli możliwe jest otrzymywanie stypendium przy wyższym dochodzie na członka rodziny. Szczegóły należy ustalić bezpośrednio w jednostce nauczającej.

Z poważaniem
Anna Rzymek
Stowarzyszenie Dobrej Nadziei
Kraków