Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze informuje, że w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze oraz w Prokuraturach Rejonowych w Jeleniej Górze, Zgorzelcu, Bolesławcu, Lubaniu, Kamiennej Górze i Lwówku Śląskim od dnia 23 lutego do 28 lutego 2015rokuw godzinach od 10.00 do 15.00 w siedzibach Prokuratur, prokuratorzy tychże jednostek pełnić będą dyżury i udzielać informacji pokrzywdzonym w zakresie przysługujących im uprawnień lub o sposobie załatwienia swojej sprawy, tak na gruncie prawa karnego, jak i prawa cywilnego oraz administracyjnego, a ponadto wskażą instytucje powołane do udzielenia im pomocy.

Przy czym do udziału w dyżurach prokuratorskich zaproszono:

w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze przedstawicieli:

 1. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Górze

 2. Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Jeleniej Górze

 3. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze

 4. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Jeleniej Górze

 5. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze

 6. Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze

 7. Stowarzyszenia Pomocy Akson we Wrocławiu

w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu przedstawicieli:

 1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu

 2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

 3. Stowarzyszenia MONAR Dom Samotnych Matek w Zgorzelcu

 4. Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni

 5. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie

 6. Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu

 7. Punktu Interwencji Kryzysowej dla Osób Doświadczonych Przemocą w Zgorzelcu

 1. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Zgorzelcu

 2. Polskiego Czerwonego Krzyża w Zgorzelcu

w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu przedstawicieli:

 1. Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Bolesławcu

 2. Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu

 3. Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bolesławcu

 4. Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

w Bolesławcu

 1. Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu

w Prokuraturze Rejonowej w Lubaniu przedstawicieli:

 1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu

 2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 3. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

w Prokuraturze Rejonowej w Kamiennej Górze przedstawicieli:

 1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze

 2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze

 3. Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych

i Współuzależnionych w Kamiennej Górze

w Prokuraturze Rejonowej w Lwówku Śląskim przedstawicieli:

 1. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim

 2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

 3. Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz

Bliższe informacje dotyczące zaplanowanych dyżurów z udziałem przedstawicieli wskazanych podmiotów można uzyskiwać bezpośrednio w siedzibach wymienionych jednostek pod numerami telefonów:

 1. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze - tel. 75 64 28 430

 2. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze - tel. 75 64 28 460

 3. Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu - tel. 75 64 94 900

 4. Prokuratura Rejonowa w Lubaniu - tel. 75 64 48 460

 5. Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim - tel. 75 78 20 021

 6. Prokuratura Rejonowa w Kamiennej Górze - tel. 75 64 48 420

 7. Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu - tel. 75 73 23 865

W ubiegłym roku w ramach zorganizowanego w dniach 24 lutego do 28 lutego 2014 r. „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w prokuraturach okręgu jeleniogórskiego podczas pełnionych dyżurów przyjęto 87 interesantów.