W imieniu Przemyskiego Klubu "Podkarpacie" 

 

przesyłam komunikat
organizacyjny dotyczący Ogólnopolskiego Turnieju w Strzelectwie
Pneumatycznym o "Puchar Podkarpacia", który odbędzie się w dnia
10-13.06.2021 w Tarnowie. Proszę o rozpropagowanie turnieju wśród
członków Waszego Klubu.

Pozdrawiam

Stanisław Sęk