szlachetna paczkax400W tym roku KSON bierze udział w XVII edycji programu „Szlachetna Paczka”. W ten sposób obdarowanych zostanie określona ilość rodzin lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i ekonomicznej.

Prosimy o podanie w nieprzekraczalnym terminie do 29 września (piątek) adresów rodzin, które zostaną wytypowane do „Szlachetnej Paczki” wraz z krótkim uzasadnieniem o konieczności udzielenia takiej pomocy według załączonego wzoru.

Na podstawie tych zgłoszeń wolontariusze „Szlachetnej Paczki” będą przeprowadzali u wszystkich wskazanych osób lub rodzin wywiady środowiskowe, a finał łącznie z przekazaniem darów nastąpi w dniach 9-10 grudnia.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w sekretariacie KSON. Sprawę prowadzi Agnieszka N.