Od kilku już lat inwalidzi wzroku sygnalizują niewłaściwość funkcjonowania sygnalizacji dźwiękowej na przejściach ulicznych miasta. Dotyczy to szczególnie rejonu śródmieścia i Zabobrza (skrzyżowanie z ulicą Jana Pawła II). Wyciszone sygnały dźwiękowe informujące o zielonym lub czerwonym świetle dla pieszych zacierają się w ulicznym hałasie i są niesłyszane z wszystkimi tego dla bezpieczeństwa przechodzących konsekwencjami.

 

Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku Podjęło wspólnie z Zarządem Ulic i Mostów inicjatywę przeglądów wszystkich sygnalizatorów ulicznych w mieście. Już po pierwszym przeglądzie w miesiącu marcu specjaliści z ZUiM potwierdzili zasadność uwag zgłaszanych przez niedowidzących i niewidomych. Sytuacja ta dotyczy także seniorów. Przypomnijmy, że co czarty mieszkaniec naszego miasta to osoba niepełnosprawna lub starsza mająca naturalne kłopoty ze wzrokiem, słuchem i poruszaniem się. W miesiącu kwietniu przeprowadzony będzie kolejny monitoring przejść ulicznych, skutkiem czego miasto może stać się bezpieczne, zobaczymy...