LadyDaW auli Politechniki Wrocławskiej 26 września 2016r. odbyła się Dolnośląska Gala Konkursu Lady D im. Krystyny Bochenek pod patronatem Pawła Hreniaka – Wojewody Dolnośląskiego, Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Rafała Dutkiewicza – Prezydenta Miasta Wrocławia. W imieniu Marszałka gratulacje wszystkim uczestniczkom złożył Paweł Parus, pełnomocnik marszałka ds. osób niepełnosprawnych. Na gali obecna była także Katarzyna Lubiniecka-Różyło, pełnomocniczka urzędu marszałkowskiego ds. równości.

Organizatorkami konkursu na terenie województwa dolnośląskiego były posłanki: Joanna Augustynowska, Prof. Alicja Chybicka oraz Elżbieta Stępień.

Przybyłych na uroczystość gości przywitała, prowadząca Galę, Pani profesor Alicja Chybicka i poprosiła o zabranie głosu Posła na Sejm RP Sławomira Piechotę.

Poseł Sławomir Piechota przedstawił krótko historię, ideę powstania i cele Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek. Powiedział min., że Konkurs odbywa się już od 2002 roku. Jego nazwa pochodzi od angielskiego Lady Disabled - Dama Niepełnosprawna, a także kojarzony jest księżną Walii - Dianą, która była znana ze swojej działalności charytatywnej i działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością. Celem Konkursu Lady D jest uhonorowanie kobiet z niepełnosprawnościami, które wnoszą istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.

Dalej nastąpiło przedstawienie Kapituły Konkursu, w której składzie były Posłanki na Sejm RP Joanna Augustynowska, Alicja Chybicka, Elżbieta Stępień, Poseł na Sejm RP Sławomir Piechota, Pani Alicja Szatkowska Prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Pani Wiesława Pohoriło Prezes Stowarzyszenia „Tęcza” w Oławie, Pan Bartłomiej Skrzyński Rzecznik Prezydenta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych.LadyD1a

Kapituła wybierała laureatki w pięciu kategoriach: Dobry Start, Kultura i Sztuka, Sport, Życie Społeczne oraz Życie Zawodowe.

W tym momencie nastąpiła prezentacja laureatek i osób wyróżnionych w poszczególnych kategoriach.

Kategoria I Dobry Start: Alicja Więch – laureatka, Anrzelika Kosatka – laureatka,
Kategoria II Kultura i Sztuka: Elżbieta Wyskiel – laureatka, Katarzyna Rozdolska – wyróżnienie,
Kategoria III Sport: Lucyna Kornobys – laureatka, Katarzyna Sobczak – wyróżnienie,
Kategoria IV Życie Społeczne: Katarzyna Owsiak – laureatka, Bożena Łoposzko – wyróżnienie, Ewa Kaźmierczak-Wojtasiewicz – wyróżnienie,
Kategoria V Życie Zawodowe: Joanna Sagan – laureatka, Judyta Niburska – wyróżnienie.

Laureatki i osoby wyróżnione otrzymały dyplomy, kwiaty i upominki ufundowane przez sponsorów. Zrobiono pamiątkowe zdjęcia.

O każdej z uczestniczek powiedziano wiele ciepłych i ważnych słów na temat ich działalności i postaw życiowych, z których dobitnie wynika, że nie należy się poddawać mimo przeciwności, że należy wykorzystywać każdą sytuację dla spełnienia swoich planów, marzeń i, że ich życiowy heroizm jest inspiracją, daje siłę do działania innym.Wszystkie uczestniczki mogą być wzorem dla innych jak pokonywać własne słabości, jak czerpać z życia radość i przenosić ją na innych.

Galę zakończyły występy członków zespołu teatralnego „Jesteśmy” i „Our Point” działającego w Centrum Edukacyjno Kulturalnym Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, prowadzonego przez Panią Krystynę Paraszkiewicz-Pater. Zaprezentowany przez Panią Wiktorię Jankowiak-Racko jeden z utworów, jej autorstwa, pod tytułem „Super girl” był dobrą pointą Dolnośląskiej Gali Konkursu Lady D im. Krystyny Bochenek, gdyż wskazywał, że niekoniecznie trzeba porównywać się z innymi i jak pisał Phil Bosmans – „Poznaj swoją wartość i zacznij się doceniać”.

Organizatorki tej edycji konkursu Posłanki na Sejm RP Panie Alicja Chybicka, Elżbieta Stempień i Joanna Augustynowska wspaniale przygotowały tę uroczystość i uczyniły wszystko, żeby Gala Konkursu Lady D przebiegła w serdecznej atmosferze i pozostawiła u uczestniczek poczucie docenienia i satysfakcji z prowadzonych przez nie działań.

Sprawozdawała Ewa Kaźmierczak-Wojtasiewicz zgłoszona do Konkursu Lady D przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze wyróżniona w kategorii Życie Społeczne

P.S. Dolnośląska Gala Konkursu Lady D skłoniła mnie do jeszcze dwóch refleksji:
- Wszyscy jesteśmy sobie nawzajem potrzebni.
- Asystent osoby niepełnosprawnej to „instytucja”, która powinna być powszechnie dostępna.