Wszelkie instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością co roku zobowiązane są do składania sprawozdania ze swoich działań w ramach nowo przyjętego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych DOMINO III (stanowiącego kontynuację Programu MOST). Takie sprawozdanie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych za rok 2014 zamieszczamy poniżej.