Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dni Otwarte zorganizowano w sposób innowacyjny. Zespół doradców poprzez działania Koordynatora Regionalnego w Cieszynie został zaproszony na spotkanie uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Cieszynie. Wykład miał miejsce w auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie . W wykładzie udział wzięło ponad 80 osób. W trakcie spotkania oprócz prezentacji działań Międzynarodowego Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych została omówiona strona internetowa KSON, dokonano prezentacji doradców zespołu w Cieszynie oraz metod ich pracy. W trakcie wykładu rozdano wszystkim uczestnikom ulotki informacyjne.

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Cieszynie zadeklarował dalszą współpracę w zakresie działalności Regionalnego Ośrodka Wsparcia i Informacji Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie.

Opracowanie sprawozdania: Sylwia Grzebień