W dniu 22.10.2013 r. w Punkcie Informacji w Cieszynie doradcy przeprowadzili spotkanie informacyjne dot. pomocy GOPS, MOPS i PCPR dla osób niepełnosprawnych. Uczestnikami spotkania było 18 osób z różnym stopniem niepełnosprawności.

Omówiono pomoc MOPS i GOPS a przede wszystkim takie zagadnienia jak:

 1. Aktywny samorząd 2013,
 2. Likwidacja barier funkcjonalnych,
 3. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,
 4. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 5. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 6. Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego,
 7. Świadczenia dla ON z poszczególnym stopniem niepełnosprawności – świadczenia pieniężne – zasiłki – świadczenia niepieniężne – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 8. Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

Pomoc PCPR omówiono następujące tematy:

 1. Legitymacja ON i jak ją uzyskać,
 2. Rehabilitacja społeczna ON – turnusy rehabilitacyjne – dofinansowanie dla osób z poszczególnym stopniem niepełnosprawności,
 3. Rehabilitacja zawodowa ON – dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – wyposażenie stanowiska pracy – pomoc w zatrudnieniu – refundacja składek na ubezp. Społeczne – uprawnienia w pracy,
 4. Ulgi i uprawnienia ON z poszczególnym stopniem niepełnosprawności – karta parkingowa – ulgi na przejazdy PKP, PKS – zniżki wstępu do muzeów – ulgi pocztowe, telefoniczne – opłata paszportowa,
 5. Zus – renta socjalna – leczenie uzdrowiskowe, sanatorium. co i kiedy przysługuje osobie niepełnosprawnej rozdzielając na stopnie niepełnosprawności Wszystkie tematy omówiono dokładnie z wyróżnieniem na poszczególne stopnie niepełnosprawności.

Katarzyna Bronowska-Kaliszewska