Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Od listopada ubiegłego roku  nową grupą skarżących się są pacjenci-z różnych zakładów i placówek służby zdrowia a także klienci aptek. Postanowiliśmy przeto wspomóc działalność Rzecznika Praw Pacjenta, który zajmuje się m.in. prowadzeniem postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów; współpracą z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia; przedstawianiem właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta; współpracą z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta, przez społeczne rzecznictwo interesów tej grupy, członków naszych organizacji ale nie tylko. Sejmik, podobnie jak 12 organizacji wchodzących w jego skład, jest organizacją „pacjencką” i na zasadzie wypróbowanych działań pomaga lokalnie przez kontakty ze świadczeniobiorcami i agendami dolnośląskiego oddziału NFZ. Rzecznik rozpocznie swoje działanie od 1 lutego w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Więcej przeczytacie Państwo na naszej stronie www.kson.pl