pies przewodnikaWielokrotnie poruszaliśmy w naszej gazecie problem osób niewidomych poruszających się przy pomocy psów przewodników.

Jedno z pytań naszych Czytelników dotyczyło, zagadnienia możliwości przebywania osoby niewidomej na leczeniu w placówce szpitalnej lub sanatoryjnej w asyście psa przewodnika. Oto odpowiedź jaką otrzymaliśmy na zadane pytanie z jeleniogórskiego oddziały NFZ.

Oczekujemy na listy, telefony lub e-maile od Czytelników w tej sprawie.

Szanowny Panie, pies przewodnik1
W związku z zapytaniem uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej ( tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz.721 z późn. zm.) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby m.in. opieki zdrowotnej. Słowinki Języka Polskiego PWN definiuje pojęcie wstępu jako możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś. Natomiast termin przebywanie oznacza spędzić gdzieś pewien czas. Wykładnia gramatyczna wskazanego na wstępie przepisu pozwala na sformułowanie poglądu, że ustawodawca używając terminu ,,wstęp'' bez sformułowania -„oraz przebywania'' nie przewidział sytuacji pozostawania osoby niewidomej wraz z' psem asystującym w trakcie rehabilitacji na oddziale rehabilitacyjnym. Sądzimy, że uwaga powyższa nie odnosi się do rehabilitacji ambulatoryjnej.
Dorota Gniewosz
Kierownik Delegatury w Jeleniej Górze
Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
58-500 Jelenia Góra, ul Wolności 18