Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

„W zaktualizowanym dokumencie przyjęto między innymi, że do 2020r. dzięki:
* utworzeniu 2-3 nowych oddziałów diabetologicznych w województwie oraz wzmocnieniu części oddziałów diabetologicznych w zakresie angio-diabetologii,
* utworzeniu poradni diabetologicznych dla dzieci w województwie,
* zapewnieniu kompleksowej opieki nad pacjentem, koordynowanej (poz) w warunkach ambulatoryjnych, obejmującej opiekę diabetologiczną,
* urealnieniu wyceny przez płatnika świadczeń usług realizowanych w zakresie diabetologii
* edukacji prozdrowotnej, nastąpi poprawa dostępności do kompleksowej, skoordynowanej opieki diabetologicznej (również dla dzieci) przy równomiernej alokacji poradni diabetologicznych w województwie.”

Wszystkim, którzy przyczynili się do tak pożytecznych rozwiązań serdecznie dziękujemy.

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych