diabetes x400W miesiącu marcu informowaliśmy Państwa o niepokojach dolnośląskich cukrzyków związanych z nieumieszczeniem tej choroby w dokumencie „Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Dolnośląskiego w latach 2016–2018”.

Spotkało się to nie tylko z protestami inwalidzkich organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, lekarzy diabetologów ale również interwencjami naszych parlamentarzystów i samorządowców. Miło jest nam poinformować, że Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podjął decyzję w sprawie weryfikacji opracowanego programu „Priorytety Polityki Zdrowotnej Województwa Dolnośląskiego w latach 2016-2018” skutkiem, czego cukrzyca i otyłość zostały w nim ujęte. Na koniec w swoim liście z dnia 20.03.2017r. Wojewoda pisze…

„W zaktualizowanym dokumencie przyjęto między innymi, że do 2020r. dzięki:
* utworzeniu 2-3 nowych oddziałów diabetologicznych w województwie oraz wzmocnieniu części oddziałów diabetologicznych w zakresie angio-diabetologii,
* utworzeniu poradni diabetologicznych dla dzieci w województwie,
* zapewnieniu kompleksowej opieki nad pacjentem, koordynowanej (poz) w warunkach ambulatoryjnych, obejmującej opiekę diabetologiczną,
* urealnieniu wyceny przez płatnika świadczeń usług realizowanych w zakresie diabetologii
* edukacji prozdrowotnej, nastąpi poprawa dostępności do kompleksowej, skoordynowanej opieki diabetologicznej (również dla dzieci) przy równomiernej alokacji poradni diabetologicznych w województwie.”

Wszystkim, którzy przyczynili się do tak pożytecznych rozwiązań serdecznie dziękujemy.

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych