SENIOR NA CZASIE - kształtowanie kompetencji z zakresu umiejętnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami u osób 60+. II edycja.

Warsztaty integrująco - motywujące:

I etap - warsztaty wyjazdowe (w celu wzmocnienia procesów integracyjnych).

 

Planowana tematyka zajęć:

 • dzień pierwszy - "Razem można więcej, czyli o byciu w grupie, jedności i indywidualności",
 • dzień drugi - "Odwaga tkwi w asertywności",
 • dzień trzeci - "Bądź zmowywowany",
 • dzień czwarty - "Buduj swój wizerunek i planuj mądrze",
 • dzień piąty - "Potrafię zarazić swoją pasją".

Trzy grupy dziesięcioosobowe wyjeżdżają równocześnie, ale warsztaty prowadzone są w trzech grupach.
Zapewniamy wyżywienie, nocleg, dojazd oraz wykwalifikowaną kadrę psychologów - trenerów.

„SENIOR NA CZASIE – kształtowanie kompetencji z zakresu umiejętnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami u osób 60+. II edycja ”

§1 Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. „SENIOR NA CZASIE – kształtowanie kompetencji z zakresu umiejętnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami u osób 60+” – II edycja, realizowanym przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Osiedle Robotnicze 47a, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

2. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

3. Udział w projekcie jest płatny. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł (sto złotych) – jednorazowo w terminie do 24 lipca 2013 r. lub w dwóch ratach w terminach I rata do 24 lipca 2013 r., II rata do 15 sierpnia 2013 r.

4. Projekt realizowany jest w terminie od 01 lipiec 2013 r. do 31 grudzień 2013 r.

5. Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

 • - Warsztaty integrująco-motywujące (wyjazdowe 40 godz., stacjonarne 25 godzin)
 • - Warsztaty kształtowania kompetencji z zakresu posługiwania się nowoczesnymi technologiami (128 godzin)
 • - Warsztaty twórczego pisania (16 godzin)
 • - Wyjścia edukacyjne (co najmniej 1 wyjście/m-c)
 • - Wycieczkę edukacyjno-integracyjną

6. Regulamin określa:

 • - warunki uczestnictwa w projekcie,
 • - zasady rekrutacji,
 • - zasady organizacyjne,
 • - zasady uczestnictwa w projekcie,
 • - zasady monitoringu uczestników warsztatów,
 • - zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

7. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji koordynatora projektu.