INFORMUJEMY, ŻE NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ ZŁOŻYŁ MZK w Jeleniej Górze ul. Wolności 145 i temu Wykonawcy zostanie zlecony przewóz Uczestników warsztatów.