Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożył: ATAR sp z.oo 50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 19 i z tym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na wykonanie usługi; zapewnienie wyżywienia, noclegów i sali szkoleniowej dla Uczestników warsztatów w ramach projektu " Gościnni sprawni-niepełnosprawni..."