Informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę złożył: HIGHLANDER'S GROUP Marek Tkacz, 58-500 Jelenia Góra, ul. Wołkowa 16, z którym to Wykonawcą zostanie zawarta umowa na publikację ogłoszeń prasowych.