Informujemy że za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Edytor Sp. z o.o. 10-364 Olsztyn, ul Tracka 5 i z tym wykonawcą zostanie zawarta umowa na emisję ogłoszeń prasowych.