Informujemy że za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez AGENCJA LOB Paweł Stefanowicz, ul.Łazienkowska 1b, 58-570 Jelenia Góra i z tym wykonawcą zostanie zawarta umowa na emisję ogłoszeń prasowych.