Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożył: Interferie ul. Rycerska 24 , 59-220 Legnica i z tym wykonawcą zostanie zawarta umowa.